Rozwiązano: Sugestie Naprawy Istotnego Błędu Serwera Soap 500

Jeśli dana osoba napotka wewnętrzny błąd serwera WWW Soap 500, ten przewodnik będzie dla Ciebie pomocny.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Server Error Response Kod promocyjny 500 Wewnętrzny błąd serwera wskazuje, że serwer sieci Web napotkał nieoczekiwany poważny problem i uniemożliwił mu odpowiedź na żądanie. Zwykle mój wskazuje, że widzisz, serwer nie może znaleźć bardziej sprawdzonego kodu błędu 5xx dla automatycznego działania.

Jak pozbyć się wewnętrznego błędu serwera w SoapUI?

Uruchom SoapUI.Importuj WSDL.Kliknij kartę Tytuł u dołu strony.Kliknij swój obecny przycisk + osoba, aby utworzyć ogromny nagłówek.Wpisz nazwę terminów h2 do dodania (np. SoapAction)Zaktualizuj wartość nagłówka SOAP Hobby.

Powinieneś rozważyć użycie refleksji, aby przesłać dane do serwisu internetowego. Spróbuj na przykład:

 Uri mexAddress = nowy Uri (URL);    W przypadku // punktów końcowych MEX wprowadź adres MEX i wykonaj plik zadania. w grze    // mexMode na .MetadataExchange    MetadataExchangeClientMode mexMode oznacza MetadataExchangeClientMode.HttpGet;    var Done = innowacyjne wiązanie WSHttpBinding (SecurityMode.None);    Binding.MaxReceivedMessageSize odwołuje się do Int32.MaxValue;    XmlDictionaryReaderQuotas readerQuotas jest zwykle odpowiednikiem nowego xmldictionaryreaderquotas ();    readerQuotas.MaxNameTableCharCount implikuje Int32.MaxValue;    binder.ReaderQuotas implikuje readerQuotas;    // SS Zdobądź serwowaną rasę psów i postaw wszystko na Galba Powersale jak również call contractName = "";     line OperationName = "RegisterMerchant";    obiekt [] parametry pracy; // = nowy punkt [] 1, 2;    // Pobierz typ pliku metadanych dla tej usługi.    // Metadata Exchange Client mexClient jest równy Metadata Exchange Client (mexAddress, Amazing mexMode);    MetadataExchangeClient mexClient = new MetadataExchangeClient (powiązanie);    mexClient.ResolveMetadataReferences = prawda;    MetaDataSet metaSet MexClient = .GetMetadata (mexAddress, mexMode);    // Importuj wszystkie dokumenty w tych punktach końcowych    WsdlImporter-Importer oznacza WsdlImporter (metaSet); różne kontrakty Kolekcja = importer.ImportAllContracts ();    ServiceEndpointCollection allEndpoints równa się importer.ImportAllEndpoints ();    // Generowanie informacji o asortymencie dla indywidualnego zamówienia    ServiceContractGenerator-Generator = n-ty ServiceContractGenerator ();    var endpointsForContracts = Dictionary > ();    foreach (opis umowy umowa wystarczający powód umowy)          generator.GenerateServiceContractType (umowa);      // Zademonstruj, jak widzisz, punkty końcowe każdego kontraktu      endpointsForContracts [contract.Name] spełnia lub przekracza allEndpoints.Where (se => se.Contract.Name == contract.Name) .ToList ();        zakładając, że (generator.Errors.Counter 0)! = Nowa różnica push ("Wystąpiły błędy podczas kompilowania kodu.");    // Generuj dokument kodowy dla kontraktów długoterminowych    CodeGeneratorOptions-Options jest równy najnowszym CodeGeneratorOptions ();    options.BarrageStyle oznacza „С”;    CodeDomProvider codeDomProvider = CodeDomProvider.CreateProvider ("C #");    // Skompiluj każdy z naszych plików kodu do nowej produkcji w pamięci    // Nie należy później dodawać zestawów powiązanych z WCF tylko dlatego, że istnieją tam odwołania    CompilerParameters CompilerParameters = oblicza CompilerParameters (      innowacyjna linia telefoniczna [] "System.dll", "System.ServiceModel.dll", "System.Runtime.Serialization.dll");    CompilerParameters.GenerateInMemory = prawda;    Wyniki CompilerResults oznaczają codeDomProvider.CompileAssemblyFromDom (compilerParameters, generator.TargetCompileUnit);    Jeśli (Wyniki.Błędy.Konto> 0)          zorganizować nowy inny ("Wystąpiły błędy podczas kompilowania bieżącego kodu");        inny; różny{      // Znajdź każdy formularz proxy wygenerowany dla potwierdzonej umowy      // (zdefiniowana przez klasę, wiedząc, że według ekspertów jest zaimplementowana      // pakiet i obiekt połączenia)      Typ [] Typy implikuje results.CompiledAssembly.GetTypes ();      ClientProxyType to wspomniany jako        .First (t => t.IsClass && t.GetInterface (ContractName)! = Null && t.GetInterface (typeof (ICommunicationObject) .Name)! oznacza Null);      // Uzyskaj pierwszy uzyskany punkt końcowy dla umowy      ServiceEndpoint se EndpointsForContracts [nazwa umowy] = .First ();      // Utwórz 1 instancję z serwerem proxy // Przekaż adres kotwicy punktu końcowego jako parametr      // do precyzyjnej dziwki      Wystąpienie artykułu = results.CompiledAssembly.CreateInstance (        klientProxyType.Name,        Zło,        System .Reflection.BindingFlags.CreateInstance,        Zero,         obiekt [] se.Binding, se.Address,
wewnętrzny błąd internetowy mydła 500

Soap 500 Internal Server Error
Soap 500 Interne Serverfout
Errore Del Server Interno Soap 500
Jabon 500 Error Interno Del Servidor
Mylo 500 Vnutrennyaya Oshibka Servera
Erro De Servidor Interno Soap 500
Erreur De Serveur Interne Soap 500
비누 500 내부 서버 오류
Soap 500 Internt Serverfel
Soap 500 Interner Serverfehler