Bästa Resan För Att Fixa Driver_verifier_iomanager_violation Valideringsfel 0xc9

Behöver du fixa Windows-fel? Restoro kan hjälpa dig

 • 1. Ladda ner och installera Restoro
 • 2. Öppna programmet och klicka på knappen "Skanna"
 • 3. Följ instruktionerna för att fixa din dator
 • Få fart på din dator gratis idag med denna lättanvända nedladdning.

  Om du bläddrar felet 0xc9 driver_verifier_iomanager_violation, hur kommer följande användarhandbok att låta dig.DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION-felkontrollen behåller ett konfidensvärde på 0x000000C9. Detta är det huvudsakliga felet vid kontroll av kupongkoden för alla valideringsöverträdelser i de flesta av I/O-drivrutinskontrollen. Detta är en studie för programmerare. Om du verkligen alltid har varit en kund som fått fantastiska absoluta blåskärmsfel, kan Blue Video Bar BSoD-felet välja att orsakas av dåligt skrivna enheter eller felaktig PC-hårdvara, till exempel att den inte har specifikation. Under själva Windows 9x-eran kan inkompatibla DLL-filer eller andra kärnbuggar i operativfunktionen också orsaka BSoDs. https://en.wikipedia.org › › wiki Blue_screen_of_death video med utgångsdatum – Wikipedia-kod när du använder en viktig dator, se Felsökning av Blue Screen Errors.

  Hur fixar jag Driver Verifier iomanager-överträdelse?

  Och du kan inte.För att filtrera den bästa datorn till ett rutintillstånd på detta sätt måste du sätta din dator i säker funktionalitet. Förarkontrollen körs. Så du kan stoppa eller återställa just denna förarkontroll för att åtgärda IOMANAGER DRIVER CHECK BROTT.

  De felsökningsverktyg som krävs för att få Windows används nästan alltid för att analysera kraschdumpfiler. Om vi ​​inte har felsökningsverktyg installerade för att uppnå Windows och även dumpfiler inte skapas vid systemkrasch, läs noggrant den här typen av inlägg med avseende på installations-/konfigurationsinstruktioner:
  http://mikemstech.blogspot.com/2011/11/windows-crash-dump-analysis.html

  I fallet med skadat minne, kan Driver Verifier ofta bli ett praktiskt verktyg för att fastställa att denna grundorsak till ett visst läge utöver kärnfel, även om det verkligen är det enklaste sättet att fastställa denna yttersta orsak. I den här situationen höjde systemet initialt 0x0000001A (MEMORY_MANAGEMENT), för att inte nödvändigtvis nämna 0x00000019 (BAD_POOL_HEADER). Du brukar vanligtvis se det här felet om du själv inte aktiverade den nya drivrutinsverifieraren och den inte stötte på det senaste specifika felet, till exempel när en helt ny drivrutin normalt utför en uppgift som använder Windows Manager io. Felsökning av 0x000000C9-uppsättningar med !experiment -v

  Vad är dess Driver_Verifier_iomanager_violation-felkontroll?

  Fel vid kontroll av DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION verkligen värt använder 0x000000C9. Detta är den speciella felkontrollkoden för överträdelser av nästan Driver Verifier I/O-kontroller. Inställningar När förarkontrollen är aktiv och dessutom I/O-kontrollen är aktivt samlad, tenderar olika I/O-överträdelser att bli följden av denna felkontroll.

  4: kd>!parse -v************************************************** *****************************************************Från felanalys***************************************************** **************************************************DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (c9)I/O-övervakaren har fångat vilken klubb som missköter sig.0000000000000220,argument:arg1: IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL fylldes på på grund av någon annan än leverantören. IRP Detta måste fyllas i eller ha skrivits i början av Mooing..Arg2: fffff880057de710, adressen i doskoden där felet påträffades i förväg.Arg3: fffff980134b8dc0, IRP-adress.Arg4: fffffa800cafb060, leverantörs-ID.Felsökningsdetaljer:------------------BUGCHECK_STR: 0xc9_220DRIVER_VERIFIER_IO_VIOLATION_TYPE: 220BAD_IP:HIDCLASS!HidpMajorHandler+0ffff880`057de710 48895c2410 shift qword ptr 48895c2410 [rsp+10h],rbxTRACKING_IP:HIDCLASS!HidpMajorHandler+0ffff880`057de710 varukorg qword ptr [rsp+10h],rbxIRP_ADRESS: ffff980134b8dc0DEVICE_OBJECT: fffffffa800fe96b80CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1DEFAULT_BUCKET_ID: förlopp: verifier_enabled_vista_minidumpNamn från systemetCURRENT_IRQL: 2LOCK_ADDRESS: fffff800036c5b80 -- (! lås fffff800036c5b80)Resurs @nt!PiEngineLock (0xfffff800036c5b80) tillgänglig VARNING: SystemResourcesList-> Ogiltig Flink-sträng. den här resursen kan raderas permanent, även om den är skadad.VARNING: SystemResourcesList->Ogiltig blinkande sträng. Det användbara kan redan ha skadats eller tagits bort.1 helt låsPNP_TRIAGE: Blockadress: handfull 0xfffff800036c5b80 söner, 0 Kabelansluten adress: 0x00000000000000000 tillvägagångssätt är bara 0x0LAST_CONTROL_TRANSFER: Väntar: betecknar fffff800039503dc på 
  ffff800034c6c40STACK_TEXT:...: nt!KeBugCheckEx... visas i nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+0x3c...: nt!ViErrorFinishReport+0xda...: nt!VfErrorReport10+0x6f... gillar nt!VfWmiVerifyIrpStackUpward+0x67...: nt!VfMajorVerifyIrpStackUpward+0x6e

  bugcheck 0xc9 driver_verifier_iomanager_violation

  ...: nt!IovpCompleteRequest2+0xad... (mellanslag) nt!IovpLocalCompletionRoutine+0x9d...: nt!IopfCompleteRequest+0x341...: nt!IovCompleteRequest+0x19f... gillar nt!IopInvalidDeviceRequest+0x16...: HIDCLASS!HidpIrpMajorDefault+0x8b... : HIDCLASS!HidpMajorHandler+0xeb...; nt!IovCallDriver+0x566...: nt!ViFilterDispatchGeneric+0x62...: NT!IowCallDriver+0x566... * nt!VfIrpSendSynchronousIrp+0xe8...: nt!VfWmiTestStartedPdoStack+0x72...: nt!VfMajorTestStartedPdoStack+0x5f... i nt!PpvUtilTestStartedPdoStack+0x12...: nt!PipProcessStartPhase3+0x55c...: nt!PipProcessDevNodeTree+0x264... nt!PiProcessStartSystemDevices+0x7c...: nt!PnpDeviceActionWorker+0x302...: nt!ExpWorkerThread+0x111...! nt!PspSystemThreadStartup+0x5a...: nt!KxStartSystemThread+0x16STACK_COMMAND: .bugcheck . ; .kbSYMBOL_NAME: ägare hidclass!hidpmajorhandler+0Uppföljningsnamn: utanför bilenMODULE_NAME: HIDCLASSIMAGE_NAME: HIDCLASS.SYSDEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce7a665FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xc9_220_VRF_HIDCLASS!HidpMajorHandler+0Applikation: x64_0xc9_220_vrf_hidclass!hidpmajorhandler+0Bucket_id: värdägare----------

  felkontroll 0xc9 driver_verifier_iomanager_violation

  Detta särskilt allvarliga misslyckande (Arg1=0x220 antyder att den avsedda föraren framgångsrikt skickade in WMI-begäran som den förmodligen gick vidare till föraren) är annorlunda. En komplett lista med erbjudanden med 1 parameter kommer att finnas tillgänglig på MSDN. Det misstänks att en bugg som en del av HIDCLASS!HidpMajorHandler har gått fel, vilket indikerar att detta problem orsakas av att just din användargränssnittsenhet (tangentbord, spelmus, etc.) och även av en ägare från en av dessa enheter. absorption Du förstår, detta definieras bara av ln debugger-kommandot (i detta fall, inte för länkning på Linux-filsystem, tyvärr förvärvar Windows-debuggern “lista följande symboler”).

  4:kd>ln fffff880057de710(fffff880`057de710) hidclass!hidpmajorhandler | (fffff880`057de984) HIDCLASS!HidpIrpMajorDefaultExakta matchningar:  hidclass!hidpmajorhandler= 

  Behöver du fixa Windows-fel? Restoro kan hjälpa dig

  Är du frustrerad över din dator? Om så är fallet, då är du inte ensam. Miljontals människor har samma problem och söker efter sätt att lösa det varje dag. Lyckligtvis finns det en lösning som löser alla dessa problem på bara några minuter. Restoro kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death) och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick. Klicka här nu för att komma igång:

 • 1. Ladda ner och installera Restoro
 • 2. Öppna programmet och klicka på knappen "Skanna"
 • 3. Följ instruktionerna för att fixa din dator

 • I det här fallet finns enhetens leksak verkligen i typen av minidump, men IRP:n övervakas ofta med kommandot !irp data datorhårddisk.

  at 10px;”>

  Felvyn har driver_verifier_iomanager_violation inställd på att hjälpa 0x000000C9. Det här är felet när koden utforskas för alla kontroller av Driver Verifier I/O-överträdelse.

  Få fart på din dator gratis idag med denna lättanvända nedladdning.

  Bugcheck 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation
  Bugcheck 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation
  Oshibka 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation
  Verificacao De Bug 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation
  Comprobacion De Errores 0xc9 Controlador Verificador Iomanager Violacion
  Verification Des Bogues 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation
  Bugcheck 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation
  버그 체크 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation
  Bugcheck 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation
  Bugcheck 0xc9 Driver Verifier Iomanager Violation