Bästa Sättet Att Felsöka Och Fixa View Websphere Mq Explorer Creation

Du kan få ett felmeddelande som säger att fel uppstod när du skapade en websphere mq explorer-vy. Det återstår flera steg du kan ta – åtgärda det här problemet. Det här är något vi pratar om nu.

Jag har installerat Eclipse , WebSphere Studio IES V3.3 och slutligen WebSphere V7 mq.0.1.3 på Windows 10. < kontra p>

När installationen nästan säkert är klar öppnar jag denna IBM WebSphere MQ Explorer och får följande felmeddelande:

Ett fel uppstod när vyn skapades.Ett fel inträffade vid automatisk aktivering av paketet org.eclipse.core.resources (149).

 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseLazyStarter rrr TerminatedClassNotFoundException: Ett fel inträffade vid anrop av org.eclipse.core.resources provide (149).  genom att besöka org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass (EclipseLazyStarter.java:125).  kan hittas på org.eclipse.osgi.baseadaptor.loader.ClasspathManager.findLocalClass (ClasspathManager.java:417)  endast hela vägen genom org.eclipse.osgi.internal.baseadaptor.DefaultClassLoader.findLocalClass (DefaultClassLoader.java:189)  finns på org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findLocalClass (BundleLoader.java:340)  på org.eclipse.osgi.framework.internal.core.SingleSourcePackage.loadClass (SingleSourcePackage.java:37)  på org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClassInternal (BundleLoader.java:405)  på org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClass (BundleLoader.java:369)  alldeles bredvid org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClass (BundleLoader.java:357)  med att besöka org.eclipse.osgi.internal.baseadaptor.DefaultClassLoader.loadClass (DefaultClassLoader.java:83).  på java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.java: 605)  på java.lang.J9VMInternals.verifyImpl (native metod)  på java.lang.J9VMInternals.verify (J9VMInternals.java:69)  java at.lang.J9VMInternals.initialize (J9VMInternals.java:131)  finns på com.ibm.mq.explorer.tests.Notify.pluginEnabled (Notify.java:96)  bredvid för att hjälpa dig com.ibm.mq.explorer.ui.internal.base.NotificationManager.notifyPluginEnabled (NotificationManager.java:869)  inuti com.ibm.mq.explorer.ui.internal.base.UiPlugin.sendPluginEnablementEvents (UiPlugin.java:2464)  här på com.ibm.mq.explorer.ui.internal.base.UiPlugin.addNavigatorView (UiPlugin.java:1555)  i com.ibm.mq.explorer.ui.internal.views.MQNavigatorView.createPartControl (MQNavigatorView.java:298)  på org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPartHelper (ViewReference.java:370)  kanske i org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPart (ViewReference.java:227)  på org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPartReference.getPart (WorkbenchPartReference.java:592)  på org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage $ ActivationList.setActive (WorkbenchPage.java:4080)  under org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage pengar 17.runWithException (WorkbenchPage.java:3145)  på org.eclipse.ui.internal.StartupThreading money StartupRunnable.run (StartupThreading.java:31)  i org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run (RunnableLock.java:35)  alla org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages (Synchronizer.java:123)  endast i org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages (Display.java:3659)  under org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3296)  på org.eclipse.ui.application.WorkbenchAdvisor.openWindows (WorkbenchAdvisor.java:801)  feeling org.eclipse.ui.internal.Workbench $ 25.runWithException (Workbench.java:1342)  på org.eclipse.ui.internal.StartupThreading $ StartupRunnable.run (StartupThreading.java:31)  bredvid org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run (RunnableLock.java:35)  endast med org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages (Synchronizer.java:123)  i org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages (Display.java:3659)  på org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3296)  nedan org.eclipse.ui.internal.Workbench.runUI (Workbench.java:2309)  för org.eclipse.ui.internal.Workbench.access $4 (Workbench.java:2219)  från org.eclipse.ui.internal.Workbench $ 4.run (Workbench.java:466)  för org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault (Realm.java:289)  hela vägen genom org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench (Workbench.java:461)  har org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.java:149)  I com.ibm.mq.explorer.ui.rcp.internal.base.RcpApplication.run (RcpApplication. Java: 145)  under sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (native metod)  I sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessorImpl. Java: 79)  inom sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)  Vid java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:618)  på org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppContainer.callMethod (EclipseAppContainer.java:572)  på org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run (EclipseAppHandle.java:171)  på org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication (EclipseAppLauncher.java:106)  på org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start (EclipseAppLauncher.java:76)  belägen på org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run (EclipseStarter.java:363)  kommer till org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run (EclipseStarter.java:176)  via sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (native metod)  I sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessorImpl. Java: 79)  vid sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)  På java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:618) på org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework (Main.java:508)  på org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:447)  på org.eclipse.equinox.launcher.Main.run (Main.java:1173)  din org.eclipse.equinox.launcher.Main.main (Main.java:1148)Orsakas av: org.osgi.framework.BundleException: Undantag i org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start () från paketet org.eclipse.core.resources.  här i org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl.startActivator (BundleContextImpl.java:1018)  via org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl.start (BundleContextImpl.java:974)  på org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleHost.startWorker (BundleHost.java:346)  från org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.start (AbstractBundle.java:260)  via org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction.start (SecureAction.java:400)  org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass (EclipseLazyStarter.java:111)  ... 35 nio tillOrsak: org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException: Inkompatibelt arkivdataformat. Den sparade arbetsytan var med en helt fantastisk inkompatibel version: 0.  tillsammans med org.eclipse.core.internal.resources.WorkspaceTreeReader.getReader (WorkspaceTreeReader.java:40)  du kan i org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.restoreTree (SaveManager.java:916)  finns på org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.restore (SaveManager.java:647)  mot org.eclipse.core.internal.resources.SaveManager.startup (SaveManager.java:1319)  på org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.startup (Workspace.java:1949)  på org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.open (Workspace.java:1713)  tillgänglig på org.eclipse.core.resources.ResourcesPlugin.start (ResourcesPlugin.java:363)  nära org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl $ 2.run (BundleContextImpl.java:999)  genom att ange java.security.AccessController.doPrivileged (AccessController.java:241).  på org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleContextImpl.startActivator (BundleContextImpl.java:993)  ... sextiofyra till 
 1. Ta bort variableAndContainers.dat C: Users hosin work area .metadata .plugins org.eclipse.jdt.core

 2. Utöka ditt skrivbord för var och en av de faktiska 512 rättvisa standarderna. 800 bara via regedit : HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Control Session Manager Subsystems Windows

 3. Ta bort hela arbetsområdet som är associerat med en sol över skugga

 4. Installera om

Lös problemet

fel när man kom ihop igen visa websphere mq explorer

AMQ4036 Obehörig åtkomst. Du är inte kvalificerad att utföra denna operation.

Förklaring:
Köns arbetsgivares säkerhetsmekanism indikerar att dieter-ID:t som är kopplat till denna begäran ofta inte har behörighet att komma åt vårt otroligt objekt.

Ett fjärrkontrollnätverk initieras av en användare på ämnet en Windows-dator, och varje surfare försöker ansluta till fjärrdatorns hjälpadministratör o Se till att svårigheten kan fjärrstyra MQ-objekt. vinna åt flera objekt på ett osannolikt system.

Vanligaste orsaken:
Windows Användar-ID:

 • inte definierad på denna värdefulla speciella fjärrdator
 • inte definierad säkert (versaler/gemener)
 • längre än inte många tecken (begränsning i vissa operativsystemsmiljöer)
 • inte har tillräckliga rättigheter för att använda fjärrobjekt

Diagnostiska tips och ytterligare tips:
Det enklaste sättet att låta dem lösa det här problemet är att skapa Windows-användar-ID på grannskap och fjärrsystem. Användaren behöver bara ha full behörighet för att komma åt de flesta MQ-objekt efter fjärrmetoden. Gör denna medlem av den faktiska "mqm"-familjen i operativsystemmiljöer specifikt där "mqm"-gruppen är definierad.


fel vid initiering av vy websphere mq explorer

Information:

Error Creating View Websphere Mq Explorer
Fout Bij Het Maken Van Weergave Websphere Mq Explorer
Erro Ao Criar A Visualizacao Do Websphere Mq Explorer
Error Al Crear Vista Websphere Mq Explorer
Oshibka Pri Sozdanii Predstavleniya Websphere Mq Explorer
Erreur Lors De La Creation De La Vue Websphere Mq Explorer
Errore Durante La Creazione Di Visualizzazione Websphere Mq Explorer
보기 Websphere Mq 탐색기를 만드는 동안 오류가 발생했습니다
Fehler Beim Erstellen Der Ansicht Websphere Mq Explorer
Blad Tworzenia Widoku Websphere Mq Explorer